* Sự kiện đua top Open Sever
4-7-2024

🔔[Sự kiện]
🔔 Đua TOP 10 ngày - Tính từ lúc Open đến 9h ngày 14/7
🎁 Phần thưởng :
★ Giải 1: 1.000.000 DMP Pet VIP tư chất 135k
★ Giải 2: 800.000 DMP Pet VIP tư chất 125k
★ Giải 3: 500.000 DMP Pet VIP tư chất 115k
★ Giải 4 -10: 500.000 DMPTin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại Thiên Long Hiệp Khách
* Thiên Long Hệp Khách - 19h30 tối T5 - 4/7 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
* Sự kiện đua top Open Sever